KITES

CRAZYFLY KITE HYPER 2022 - SBEXTREME
from €1,419.01
CRAZYFLY KITE INFINITY 2022 - SBEXTREME
from €1,129.00
CRAZYFLY KITE SCULP 2022 - SBEXTREME
from €1,339.00
CRAZYFLY SICK BAR 2022 - SBEXTREME
from €589.00
OZONE KITE ALPHA V2 - SBEXTREME

-20%

€969.00
from €775.20

available

OZONE KITE BAR CONTACT WATER V4 - SBEXTREME

-20%

€539.00
from €431.20

available

OZONE KITE BAR CONTACT WATER V5 23M - SBEXTREME
from €589.00
OZONE KITE ENDURO V3 - SBEXTREME

-35%

€1,149.00
from €746.85
OZONE KITE ENDURO V4 - SBEXTREME
from €1,539.01
OZONE KITE REO V6 - SBEXTREME

-20%

€1,209.00
from €967.20

available

OZONE KITE REO V7 - SBEXTREME
from €1,409.00
RRD GLOBAL BAR 52 Y25 - SBEXTREME

-35%

€562.01
from €365.30

available

RRD GLOBAL BAR Y26 52 - SBEXTREME

-30%

€579.00
from €405.30

available

RRD KITE ADDICTION KBO Y25 - SBEXTREME

-50%

€1,362.00
from €681.00
RRD KITE ADDICTION KBO Y26 - SBEXTREME

-35%

€1,808.00
from €1,175.20

available

RRD KITE OBSESSION Y25 - SBEXTREME

-50%

€1,261.00
from €630.50
RRD KITE PASSION KBO Y26 - SBEXTREME

-50%

€1,179.00
from €589.50
RRD KITE PASSION KBO Y27 - SBEXTREME

-35%

€1,489.00
from €967.85